MUDr. Miroslav Kavec, praktický lekár pre dospelých